DIGERNE OMKRING LYNGBY KIRKEGÅRD

I skrivende stund er et stort renoverings projekt i gang vedr. digerne på Lyngby kirkegård.

For at få dette projekt på rette spor har menighedsrådet engageret sig med arkitekt Hans Lund, som har mange års erfaring med sådanne sager. Hans har hjulpet os i et lignende mindre projekt på Albøge kirkegård til stor tilfredsstillelse for alle involverede parter. Hans skal også hjælpe os på vej, når vi går over til fjernvarme (i stedet for oliefyr) til opvarmning af Lyngby kirke.

Hvad digerne angår, så ser det værst ud med vestdiget ned mod præstegården, som er i stærkt forfald. Men renoveringen vedrører også syddiget, der blev nedtaget og nu henligger som et ufærdiggjort græsdige. Undersøgelser af disse to diger har vist, at de har været omsat flere gange, af ikke særlig professionel karakter, bl.a. har der været efterstøbt med beton. Disse to diger bliver omsat med en højde på ca. 125 cm. i samme højde som diget mellem service bygningen og kirkegården. Diget fra lågen på Fladstrupvej mod vest er også i forfald med fare for nedfaldne sten ud på Fladstrupvej, derfor omsættes digets yderside.  Det store bøgetræ ud mod Fladstrupvej må af sikkerhedsgrunde lade livet, når diget her skal renoveres. Flere gange er der knækket store grene af træet med fare for både person og materiel skade. Et nyt træ til erstatning af dette flotte gamle træ, vil blive plantet et stykke inde på kirkegården ud for det nuværende bøgetræ. De resterende diger, som alle er med teglstensafdækning, vil igennem de næste par år løbende blive eftergået med udskiftning af defekte topteglsten.                                                         

Med ønsket om et dejligt efterår

Steen Sønderholm                         

Næstformand og bygningskyndig

OPFØLGNING OM BACHELOR-STUDERENDE FREDERIK BRONEÉ

 

Arkitekt Anne Dorthe Vestergaard, fra VEGA landskab i Århus har orienteret os om, at Frederik har været til sin Bachelor eksamen i Juni måned, hvor han har inddraget materiale fra vore kirkegårde, og han fik et 10-tal, så det var flot.

Frederik har lavet et rigtig fint indledende arbejde med data, analyser, billeder og kortmateriale. Der er kommet rigtig mange spændende iagttagelser og nuancer med. I forhold til de konkrete løsninger på, hvordan vore kirkegårde kunne udvikle sig i fremtiden, ville det indebære endnu et studie-projekt. DERFOR ønsker VEGA landskab at afslutte Frederiks arbejde på et højere niveau, så vi får et mere helstøbt materiale at arbejde ud fra på vore 3 kirkegårde. Vi fortsætter derfor dette samarbejde efter ferien. I vil høre nærmere.