KIRKEKAFFE OM SØNDAGEN

Vi har nu indført kirkekaffe til alle vore almindelige søndagsgudstjenester i vore tre kirker.

Det er både dejligt og hyggeligt og styrker fællesskabet.

Du skal være velkommen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

i Lyngby præstegård kl. 19.00:

Tirsdag d. 5. september

Onsdag d. 4. oktober

Torsdag d. 9. november