KIRKEKAFFE OM SØNDAGEN

Vi har nu indført kirkekaffe til alle vore almindelige søndagsgudstjenester i vore

tre kirker.

Det er både dejligt og hyggeligt og styrker fællesskabet.

Du skal være velkommen.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

i Lyngby præstegård kl. 19.00:

22. juni

I juli og august holdes sommerferie.

MULTIAKTIVITETSPLADS - EN LEGEPLADS FØDES

I 1986 blev der lavet Lokalplan for Lyngby NR 32. Borgerforeningen fandt, at det område der var udlagt til "Fritidsområde, rekreative formål" var for lille. Borgerforeningen kom med forslag om at området blev udvidet, og det blev det, så området kom til at gå helt op til præstegårdsjorden. Mange gange siden har der været tale om, at byen ønskede et stort samlingssted/legeplads m.m....

I alle årene har det kun været selve hullet (En del af oldermandslauget ejendom), der har været brugt af byens borgere, de helt unge, de "lidt" ældre og heksene. Det sidste er selvfølglig refererende til de utallige hekse, der er sendt afsted til Bloksbjerg herfra. 

Ellers har det meste af området, der både består af oldermandsjord, menighedsrådsjord og kommunejord været forpagtet ud til forskellige landmænd. Det går man ikke lige og tænker på i det daglige, det er først når man planlægger, at der skal være noget andet på arealet, at man opdager, at det kan man ikke bare sådan lige gøre. Der er mange der skal høres, før sådan en fødselsproces kan sættes igang og drømmene om et samlingssted kan blive til virkelighed.

Den virkelige undfangelse, må siges at være da Torben Isling, som formand for Lyngby og Omegns borgerforening fik øje på en ansøgningspulje hos kommunen der hed : "Puljen til multiaktivitetspladser". her søgte han, på Borgerforeningens vegne og fik tilsagn om 207.750 kr. Nu kunne der endelig komme gang i det, man havde talt om i så mange år. 

Det på et tidspunkt, hvor der også var søgt midler hjem via LAG til forbedringer i forsamlingshuset.. Så Torben spurgte mig, om jeg ikke ville være med til at skabe denne plads. Jeg sad i "Tænketanken" vedrørende 8570 sammen med Torben.

"Jeg ville gerne være med som sparringspartner, men ikke stå for selve projektet", var mit svar. Vi holdt et par møder, udvekslede ideer, både til etablering og drift. Havde aftalt næste møde, og så mistede Torben på uforståelig og tragisk måde livet.

I Torbens ånd, har jeg nu påtaget mig opgaven som tovholder for at fuldføre projektet i tæt samarbejde med kirke, oldermandslaug, borgere og kommune.  

Der var rigtig mange spørgsmål, der var ubesvarede, og der dukker hele tiden nye op. Fx. legeredskaberne 

Her har vi et rigtig godt samarbejde med kirken. Menighedsrådet vil byde ind med deres bidrag til fællesskabet i form af hjælp til plæneklipning, vand og adgang til toilet. En del af konceptet er, at vi alle skal tage ejerskab til Aktivetspladsen, så den bliver et integreret del af bysamfundet, som et synligt tegn på den fællesfølelse vi har for vores dejlige landsby. 

Om kort tid går produktionsskolen igang med at lave shelters og madpakkehus. Bordbænke plads og madpakkehus er tænkt, som et sted, hvor byens borgere kan mødes og spise deres medbragte mad/grill. Shelterspladsen byder folk udefra ind på pladsen, Lyngby skal være et interessant sted at besøge. Vores flotte kirke kommer på landkortet. Lyngby bliver et besøgsmål.

Flemming Trillingsgaard, Lyngby borgerforening, Tovholder 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:
Klik her for at komme til sjaelesorg.nu