HVOR SKAL JEG HENVENDER MIG VED....

Fødsel:

 

Er barnets forældre gift, skal man ikke foretage sig noget.

 

Er forældrene ikke gift:

Faderskab skal anmeldes ved at afgive en omsorgs- og ansvarserkæring på

www.borger.dk

Dette skal dog gøres inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen giver

fælles forældremyndighed.

Efter 14 dage fra fødslen sendes faderskabssagen til Statsforvaltningen.

 

Navngivning:

Navngivning skal søges på www.borger.dk

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

 

 

Dåb:

Dåb aftales med den præst, der skal forestå handlingen.

Et barn skal navngives, inden det er ½ år.

 

Kirkelig vielse:

Henvendelse til sognepræsten med hensyn til aftale om dato.

Prøvelsesattesten, som udfærdiges på rådhuset, afleveres til sognepræsten

sammen med navne og adresser på to vidner.

 

Indmeldelse i Folkekirken:

Vil du gerne være medlem af folkekirken?

Det kan gøre sådan:

1. Du kan udfylde denne blanket:

   Anmodning om optagelse/genoptagelse i Folkekirken

   Som sendes eller afleveres: Kirkekontor-Landsogne, Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa.

Eller:

2. Du kan kontakte sognepræsten.

 

Navneændring:

Navneændring skal søges på www.borger.dk

Vær opmærksom på, at der skal betales et gebyr på navneændringer på 500 kr.

 

 

Navneændring i forbindelse med vielse er i de fleste tilfælde gratis.

Navneændring på bryllupsdagen skal søge på www.borger.dk

 

 

Dødsfald:

Anmeldelse af dødsfald skal foretages på www.borger.dk.

Bedemanden kan være behjælpelig med indberetning.

Anmeldelsen skal foretages senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Samtidig aftales dato for bisættelse eller begravelse.

 

 

 

Ønskes besøg af sognepræsten:

Sognepræsten kan kontaktes hvis man ønsker besøg hjemme.

Pårørende, naboer eller venner, som er bekendte med, at en person

ønsker besøg, er også altid velkomne til at henvende sig.