OPFØLGNING OM BACHELOR-STUDERENDE FREDERIK BRONEÉ

Opfølgning om Bachelor –studerende Frederik Bronee´s projekt omkring udvikling / ideer til udvikling af vore tre kirkegårde.

Vi har haft et opfølgningsmøde med Arkitekt-firmaet, VEGA-Landskab, som står bagved Frederiks projekt.

Vi har talt sammen med arkitekterne, de ansatte ved kirkerne og menighedsrådet om projektet, og er nu nået frem til og har besluttet, at det aktuelt bliver Trustrup Kirkegård, som bliver udgangspunktet for videre plan og ideer til udvikling. Der bliver således talt sammen indbyrdes, tegnet og skrevet, men intet bestemmes endeligt før ide´udviklingen er fremlagt, og der fra både ansatte og menighedsrådet gives ”grønt lys” eller accept af dette eller hint. Der vil formentlig også blive f.eks et informationsmøde/ fremlæggelse af projektet, når vi når så langt. Det aktuelle projekt i Trustrup er gratis og doneres dermed af VEGA-Landskab, som så også får Input til deres egen hjemmeside og videre arbejde.